Wednesday, July 14, 2010

ชวนชม ราชินีพันดอก!!!

ต้นนี้คนขายบอกว่าเป็นราชินี แต่เราคิดว่าน่าจะผสมอะไรสักอย่าง ซื้อเพราะมันเล็กดีเลี้ยงเป็นปีก็ไม่ยักโตแต่ปีนี้พอเจอฝนเขาไปหน่อยยึดซะ เลยต้องรีบตัดใบ อิอิ ช้าไปนิดส์ เพราะมันยึดไปแล้ว...
สว่นต้นนี้ก็ราชินีลูกผสมเหมือนกันเคยบานดอกแล้ว สีดอกแปลกๆดอกสีชมพูอ่อนๆกลีบก็บิดๆ

ต้นนี้กิ่งเยอะดีส่วนดอกเหมือนราชินีทั่วไป พยายามไม่ให้เขายึดอยู่....

No comments: